Agnieszka Malczyk – adwokat

prawnik, ekonomista, właściciel i założyciel Kancelarii.

Posiada uprawnienia zawodowe adwokata  oraz mediatora sądowego.
Obecnie zajmuję się głównie  obsługą prawną osób fizycznych.
Specjalizuję się w prawie cywilnym , prawie rodzinnym i spadkowym.   Istotną część praktyki
stanowi  doradztwo osobom fizycznym i  przygotowywanie strategii procesowych w szczególności w rozwodach , sprawach o podziałach majątku wspólnego , działach spadku, roszczeniach odszkodowawczych .

Jako adwokat staram się  wykonywać ten zawód z  zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności za dobro każdego klienta. W każdej sprawie, która mi jest powierzona, konsekwentnie i odważnie bronię Państwa interesów. Mój priorytet to minimalizowanie stresu związanego z prowadzonym postępowaniem dla klientów mojej Kancelarii. W celu zapewnienia pełnej satysfakcji, utrzymuję stały kontakt z moimi mocodawcami i regularnie informuję ich o przebiegu sprawy. Zapraszam do współpracy.”

Lokalizacja:  Mińsk Mazowiecki , Warszawa

Adwokatura Polska

Zespół

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Malczyk współpracuje z ekspertami w różnych dziedzinach prawa, adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, biegłymi a także :

 • innymi Kancelariami Prawnym (Adwokackimi i Radcami prawnymi) na terenie całego kraju – umożliwia to prowadzenie spraw bez ograniczeń obszarowych i skuteczne zastępstwo procesowe przed Sądami na terenie całego kraju;
 • Kancelariami Notarialnymi, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego i spadkowego;
 • Kancelariami Komorniczymi w celu zapewnienia skutecznej egzekucji postanowień i wyroków sądowych.

Adres:

Adwokat Mińsk Mazowiecki

Ul. Kazikowskiego 40
Mińsk- Mazowiecki 05-300

Adwokat Warszawa

Ul. Berezyńska 26/5
Warszawa 03-908

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl

Tel. 500 112 479

Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ 

Dlaczego właśnie ta kancelaria?

Indywidualne podejście i Zaangażowanie w Prowadzone Sprawy Odchodzenie od schematów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Malczyk łączy w sobie wieloletnie doświadczenie businessowe jak i nowoczesne podejście w zakresie rozwiązywania prawnych zagadnień i problemów przedstawianych przez klientów. Główny profil działalności skupia się obecnie  na obsłudze osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Pomoc prawną oferujemy także przedsiębiorcom w tym w szczególności z sektora MŚP.

Współpraca z dotychczasowymi klientami nauczyła nas, aby każdą sprawę traktować indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, aby poznać potrzeby oraz problemy naszych klientów, a także wszelkie okoliczności sprawy oraz zachować najwyższe standardy prawnicze i biznesowe.

Klienci prowadzący działalność gospodarczą cenią naszą wiedzę w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych zagadnień prawnych jak i  znajomość polskich realiów gospodarczych i prawnych.

Korzystanie z usług Kancelarii Adwokackiej to bezpieczeństwo i gwarancja przestrzegania wartości etycznych.

Adwokat ze specjalizacją

Agnieszka Malczyk jest adwokatem ale także doradcą podatkowym. Specjalizuje się w prawie podatkowym w sprawach karno – skarbowych a także prawie karnym gospodarczym.

Bezpieczeństwo

Każdy adwokat jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Kodeks Etyki

Każdego adwokata obowiązuję  Kodeks Etyki Adwokackiej zawarty w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

§ 8

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

§ 19

 1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
 2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.
 3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
 4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
 6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków.
 7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.
 8. Adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Agnieszka Malczyk
Kancelaria Adwokacka

Prawo cywilne, rodzinne, spadkowe – porady prawne

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy

Lokalizacje:

Kancelaria adwokacka

ul. Kazikowskiego 40

Mińsk Mazowiecki  05-300

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

ZADZWOŃ