Prawo rodzinne

Prawo rodzinne  jest gałęzią prawa cywilnego,  regulująca stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi (władza rodzicielska), kwestie przysposobienia, a także te dotyczące obowiązku alimentacyjnego i kurateli.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

We wskazanym zakresie. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz występuje w sądach w ramach zastępstwa procesowego.

Prowadzimy postępowania:

  • o rozwód
  • o separację;
  • o alimenty;
  • o podział majątku wspólnego;
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
  • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaków z dzieckiem;
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

Rozwód zawsze wiąże się z wielkimi emocjami. To wyjątkowa specyficzna kwestia prawna, która wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia i opieki profesjonalnego pełnomocnika. Przykładem jest orzekanie lub nie w kwestii winy. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

W zakresie orzekania o winie obowiązuję zasada oficjalności, co oznacza, że sąd obowiązany jest o niej orzec z urzędu. Sąd może zaniechać orzekania o winie jedynie w przypadku zgodnego żądania małżonków. Powyższe wynika z art. 57 § 2 z ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w tej kwestii ma z kolei wpływ na możliwość dochodzenia alimentów od byłego małżonka.

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz