Prawo rodzinne

Prawo rodzinne  jest gałęzią prawa cywilnego,  regulująca stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi (władza rodzicielska), kwestie przysposobienia, a także te dotyczące obowiązku alimentacyjnego i kurateli.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

We wskazanym zakresie. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz występuje w sądach w ramach zastępstwa procesowego.

Prowadzimy postępowania:

  • o rozwód
  • o separację;
  • o alimenty;
  • o podział majątku wspólnego;
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
  • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaków z dzieckiem;
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

Kancelaria Adwokat Agnieszki Malczyk specjalizuję się w

I. Sprawach o rozwód

Kancelaria Adwokacka oferuję , kompleksową pomoc prawną  na każdym etapie postępowania rozwodowego. Pierwszy etap –  to etap przed sądowy, gdzie przeprowadzamy analizę przesłanek do wystąpienia z pozwem rozwodowym oraz omawiamy z klientem skutki rozwodu i ewentualnie przygotowujemy pozwu rozwodowego. Oferujemy również wsparcie prawną na etapie sądowym, zajmując się reprezentacją przed sądem oraz sporządzanie pism procesowych w trakcie procesu rozwodowego w celu zapewnienia  najkorzystniejszego rozwiązania dla reprezentowanej strony w zakresie winy, alimentów, opieki nad małoletnimi dziećmi stron, władzy rodzicielskiej . Warto wiedzieć, że   aby osiągnąć pożądane wyniki, konieczne jest dokładne przestrzeganie wszystkich formalności dotyczących sporządzania pozwu, i innych pism w trakcie procesu . W przeciwnym razie Sąd może żądać uzupełnienia dokumentu.

Oferujemy także wsparcie po rozwodzie min. w zakresie zmiany wysokości alimentów, zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej , zmiany  miejsca pobytu małoletnich dzieci Aby osiągnąć pożądane wyniki, konieczne jest dokładne przestrzeganie wszystkich formalności dotyczących sporządzania pozwu. W przeciwnym razie Sąd może żądać uzupełnienia dokumentu.

Rozwód zawsze wiąże się z wielkimi emocjami. To wyjątkowa specyficzna kwestia prawna, która wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia i opieki profesjonalnego pełnomocnika. Przykładem jest orzekanie lub nie w kwestii winy. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

W zakresie orzekania o winie obowiązuję zasada oficjalności, co oznacza, że sąd obowiązany jest o niej orzec z urzędu. Sąd może zaniechać orzekania o winie jedynie w przypadku zgodnego żądania małżonków. Powyższe wynika z art. 57 § 2 z ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w tej kwestii ma z kolei wpływ na możliwość dochodzenia alimentów od byłego małżonka.

2. Sprawach dotyczących  majątku wspólnego

Kancelaria Adwokat Agnieszka Malczyk  oferuje profesjonalne usługi w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw związanych z podziałem majątku
wspólnego.
Oferujemy kompleksowe wsparcie w następujących obszarach dotyczących ustrojów
majątkowych małżeńskich:
– Przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego małżonków przed sądem oraz
reprezentacja przed sądem.
– Sporządzanie pozwów o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej
oraz reprezentacja przed sądem.
– Prowadzenie mediacji w celu osiągnięcia umownego podziału majątku wspólnego,
przygotowanie ugody o podziale majątku wspólnego
– Pomoc w ustalaniu składu majątku wspólnego małżonków oraz ich majątków osobistych.
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w postępowaniach dotyczących podziału majątku
wspólnego małżonków. Nasze doświadczenie pozwala nam także prowadzić negocjacje
mające na celu osiągnięcie korzystnej ugody w sprawie podziału majątku. Jeśli nie jest

możliwe osiągnięcie porozumienia, przygotujemy odpowiedni wniosek o podział majątku
wspólnego i zapewnimy reprezentację przed sądem.

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz