Prawo cywilne

Prawo cywilne  jest podstawowa gałęzią  prawa prywatnego. Reguluje – z zachowaniem równorzędności stron – stosunki cywilnoprawne między różnymi podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi, w ramach zastępstwa procesowego.

Kancelaria zajmuję się

 • doradztwem w zakresie prawa rzeczowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kwestie stosunków własnościowych ( m.in. zasiedzenie , ochrona własności , ochrona posiadania);
 • udzielaniem porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
 • Sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowanie projektów umów, m.in.:
  • najmu i dzierżawy;
  • kupna-sprzedaży;
  • o dzieło;
  • zlecenia;
  • pożyczki;
  • dożywocia;
  • darowizny;

Kancelaria Adwokat Agnieszki Malczyk specjalizuję się w

I. Zasiedzeniu nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości jest często spotykaną praktyką, polegającą na możliwości nabycia prawa własności przez posiadacza nieruchomości, który nie jest jej właścicielem. Warunkiem koniecznym jest bez przerwane posiadanie nieruchomości przez określony czas, ustalony przez prawo.
Innymi słowy, zasiedzenie własności nieruchomości odbywa się wyłącznie na podstawie długotrwałego posiadania przez daną osobę, która nie będąc właścicielem zachowuję się jak właściciel i jest tak postrzegana (posiadacza samoistnego). Po upływie określonego czasu, posiadacz samoistny uzyskuje takie same prawa do nieruchomości, jak “prawowity” właściciel( np. osoba, która ją nabyła poprzez umowę sprzedaży, dziedziczenie).

II. Zniesieniu współwłasności nieruchomości
Współwłasność nieruchomości może  powstać na skutek dziedziczenia lub być wynikiem rozwodu i zniesienia ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami lub decyzji współwłaścicieli dotyczących zakupu nieruchomości.
Ważne jest, iż w zasadzie  na żądanie każdego ze współwłaścicieli, można rozpocząć procedurę mającą na celu wyjście ze współwłasności (zniesienie współwłasności). Procedura ta różni się nieco w przypadku nieruchomości należących do spadku oraz podzielanych w związku z rozdzielnością majątkową małżeństwa, jednak ogólnie pozostaje bardzo podobna.
Jak można znieść współwłasność nieruchomości?
Jeśli współwłaściciele są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności, wystarczające jest zawarcie odpowiedniej umowy przed notariuszem. Jednak w celu obniżenia kosztów zgodnego zniesienia współwłasności warto rozważyć  zgłoszenie odpowiedniego wniosku do sądu.
Natomiast, jeśli współwłaściciele pozostają w sporze co do sposobu zniesienia współwłasności (np. każdy z nich chce w całości zatrzymać nieruchomość dla siebie lub uważa, że żądane przez pozostałych spłaty są za wysokie), istnieje  konieczność sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości.

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz