Mediacje

Adwokat Agnieszka Malczyk jest mediatorem w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prowadzi mediacje sądowe, pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Mediacje należą do alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Termin ten pochodzi od łac. mediare, co oznacza ‘być w środku’. To właśnie osoba trzecia – bezstronny i wykwalifikowany mediator pomaga stronom konfliktu nawiązać dialog i uzyskać kompromis.  Zalety mediacji:

  • szybkość
  • poufność
  • niskie koszty
  • dobrowolność (na każdym jej etapie)
  • obustronne korzyści
  • poczucie bezpieczeństwa
    (nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami)
  • dostępność

W przypadku zainteresowania procesem mediacji a także udziałem Adwokat Agnieszki Malczyk w tym procesie proszę o kontakt z Kancelarią. Możliwe jest także zaproponowanie Sądowi w mediacji sądowej Agnieszki Malczyk jako mediatora.

Adwokat Agnieszka Malczyk specjalizuje się w mediacji z zakresu prawa gospodarczego, karnego oraz rodzinnego.

Wykaz mediatorów na stronie Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Centrum Mediacyjne

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz