Porady online

Kancelaria adwokacka oferuje także pomoc prawną przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Cały proces porady online jest prosty i mieści się w trzech „krokach”:

 • Należy opisać problem prawny w mailu – biura@kancelariamalczyk.pl  Należy dołączyć wszelkie dokumenty powiązane ze sprawą.
 • Po wstępnym zapoznaniu się z problemem prawnym odeślemy wycenę. Ewentualnie wyślemy prośbę o uzupełnienie informacji co do stanu faktycznego lub prawnego.
 • Po otrzymaniu opłaty udzielimy odpowiedzi na pytanie lub zaproponujemy termin spotkania zdalnego za pomocą aplikacji zoom.  Na adres wskazany zostanie również przesłana faktura VAT,

Zastrzeżenie: Gdyby okazało się, że porada prawna online wymaga skomplikowanej analizy, lub też konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów czy też złożenie wyjaśnień ustnie lub pisemnie, Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim.

Formularz kontaktowy

  Dodaj plik

  Wyślij kopię tej wiadomości do mnie

  Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

  e-sąd

  Kancelaria zapewnia szczególną formę obsługi prawnej, jaką jest elektroniczne postępowanie upominawcze przed e-sądem, który stanowi XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie.  Podkreślić także trzeba, że właściwością e-sądu objęte jest całe terytorium Polski.

  Zaletami powyższego postępowania jest szybkość oraz czterokrotnie niższa opłata od pozwu tj. zamiast 5% od wartości dochodzonego roszczenia jedynie 1,25%.  Ponadto jest to postępowanie ze swej istoty mniej sformalizowane w stosunku do tradycyjnego, e-sąd nie prowadzi akt sprawy w formie papierowej, a całe postępowanie toczy się wirtualnie poprzez specjalną platformę elektroniczną, do której Kancelaria ma dostęp. Nie istnieje ponadto konieczność załączania do e-pozwu dowodów z dokumentów powód ma obowiązek jedynie powołać się na ich istnienie. Nakaz zapłaty, a następnie klauzula wykonalności nadana nakazowi są wydawane w formie elektronicznej. Ważnym elementem procedury w e-sądzie jest możliwość wniesienia wniosku egzekucyjnego do komornika także w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza postępowanie egzekucyjne.