Doradztwo podatkowe

PRAWO PODATKOWE

Adwokat Agnieszka Malczyk posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego.

Kancelaria prowadzi usługi w zakresie doradztwa podatkowego zarówno dla osób fizycznych jak i innych podmiotów . Zajmuje się doradztwem dotyczącym konkretnych zagadnień podatkowych w tym analizą skutków podatkowych transakcji. Świadczymy doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, jak również w zakresie VAT oraz akcyzy. Zajmujemy się także planowaniem podatkowym oraz analizą cen transferowych i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

Oferujemy pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej oraz prowadzenie podatkowego postępowania odwoławczego i sądowego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną  w sprawach:

  • wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego;
  • wyjaśniania problematyki prawa podatkowego poprzez udzielanie porad i pisemnych opinii prawnych;
  • przygotowywania pism w sprawach podatkowych i egzekucyjnych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi;
  • odwołań, zażaleń, skarg od decyzji i postanowień organów podatkowych – również na etapie egzekucji administracyjnej;
  • przygotowywania skarg i skarg kasacyjnych oraz zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych przed WSA i NSA.
  • analizy cen transferowych i zajmuję się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji;

Agnieszka Malczyk jest adwokatem, który specjalizuje się w prawie podatkowym ale także w sprawach karno – skarbowych.

PRAWO KARNE SKARBOWE

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria zapewnia: reprezentowanie oskarżonego lub podejrzanego przed finansowymi organami postępowania(np. urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, urząd celny) oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w szczególności przed Policją i Prokuratorem, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym . Zajmujemy się także reprezentowaniem innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta).

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 

 

 

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz