Zakres Usług

Kancelaria skupia się w swojej działalności na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym spółek prawa handlowego, świadcząc pomoc na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Naszą naczelną zasadą w stosunku do Klientów biznesowych jest minimalizacja ryzyka oraz maksymalne poszanowanie czasu Klienta.

Zapewniamy:

 • konsultacje prawne;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • udział w postępowaniu mediacyjnym;
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami;
 • zakładanie spółek;
 • pomoc prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
 • kompleksowa obsługa prawna procesów windykacji;
 • pomoc prawna w relacjach pracodawca – pracownik;
 • przygotowywanie projektów umów;
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek;
 • opiniowanie umów podpisywanych przez firmy;
 • reprezentowanie firm oraz osób zarządzających firmą w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 • pomoc prawna w procedurze przetargowej;
 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Świadczenie usług

Udzielamy ustnych i pisemnych porad prawnych, podczas spotkań stacjonarnych oraz spotkań on-line a także   za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spotkania odbywają się w Kancelarii lub w po uzgodnieniu w siedzibie Firmy Klienta . Jeśli zachodzi taka potrzeba uruchamiamy obsługę wewnętrzną przedsiębiorców tworząc zespół specjalistów, który zostanie oddelegowany do pracy siedzibie firmy Klienta. Udzielamy także pomocy prawnej i wsparcia podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji lub mediacji w tym w siedzibach kontrahentów Klienta.

Polityka cenowa

Kancelaria oferuje elastyczny system wynagradzania dla Klientów Biznesowych, który w każdym przypadku zostanie dostosowany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa. Świadczymy usługi prawne w zakresie jednorazowego zlecenia jak i stałej współpracy. Co do zasady stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres pracy i jej ich wymiar czasowy.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany na życzenie Klienta oraz w wypadkach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Pakiety prawne

W przypadku stałej współpracy proponujemy pakiety prawne – w ramach określonego wynagrodzenia Kancelaria zobowiązuję się do stałej obsługi prawnej obejmującej udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych podczas spotkań oraz drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sporządzanie opinii prawnych, umów pism procesowych lub poza procesowych.

Szkolenia

Kancelaria organizuję ogólne szkolenia z zakresu

 • Prawa cywilnego ;
 • Prawa gospodarczego;
 • Prawo administracyjne (materialne i procesowe);
 • Prawo autorskie;
 • Prawa spółek;
 • Prawa pracy;
 • Prawa podatkowego;

oraz  szkolenia poświęcone konkretnemu problemowi prawnemu.

Miejsce szkolenia i jego zakres  dostosowane jest indywidualnie do zapotrzebowania klienta.

 

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Lokalizacje:

ul. Kazikowskiego 40,
05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Mińska 25 lok. 404,
03-808 Warszawa

Formularz