Świadczenie usług

Udzielamy ustnych i pisemnych porad prawnych, podczas spotkań stacjonarnych oraz spotkań on-line a także   za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spotkania odbywają się w Kancelarii lub w po uzgodnieniu w siedzibie Firmy Klienta . Jeśli zachodzi taka potrzeba uruchamiamy obsługę wewnętrzną przedsiębiorców tworząc zespół specjalistów, który zostanie oddelegowany do pracy siedzibie firmy Klienta. Udzielamy także pomocy prawnej i wsparcia podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji lub mediacji w tym w siedzibach kontrahentów Klienta.