Kiedy możemy domagać się odszkodowania od linii lotniczych?

Pytanie: Korzystając z długiego listopadowego weekendu postanowiłem zrobić narzeczonej prezent i wyjechać do Hiszpanii. Zdecydowałem się sam zorganizować pobyt. Kupiłem bilet do Barcelony Niestety podróż zamiast romantycznego wypadu zamieniła się w koszmar. Wszystko przez podróż samolotem -Na wylot czekaliśmy ok 4 godzin a na domiar złego w drodze powrotnej zaginęła walizka narzeczonej . Co mogę zrobić czy możemy domagać się odszkodowania od linii lotniczych? Jeśli tak do kiedy i jaka jest procedura.

Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu regulują odpowiednie przepisy w tym prawo unijne. Konsument podróżując liniami lotniczymi z/lub do jakiegokolwiek kraju UE/EOG/Szwajcarii znajduje się pod ochroną rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Rozporządzenie ma zastosowanie:

W szczególności do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE i Szwajcarii do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, oraz jeżeli przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem z państwa członkowskiego UE albo ze Szwajcarii.

Warto pamiętać ,że jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatnie posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Zależy to od długości opóźnienia lub długości lotu: jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży (na podstawie wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07- Przed wydaniem powyższego orzeczenia odszkodowanie należne na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przysługiwało tylko w przypadku odwołania lotu.

Warto pamiętać, że prawo do odszkodowania wygasa, po dwóch lat od daty przylotu do portu przeznaczenia lub w ciągu dwóch lat od dnia, w którym samolot powinien przylecieć lub przewóz został przerwany.

Kwestie zagubionego bagażu reguluję z kolei tzw. konwencja Montrealska. Zgodnie z nią pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do 1131 SDR (5670,16 PLN po średnim kursie NBP z dnia 13.11.2012). Należy zwrócić uwagę, iż kwota 1131 SDR nie jest ryczałtem dla poszkodowanego pasażera, lecz stanowi jedynie górną granicę odpowiedzialności przewoźnika w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu. Uzyskanie odszkodowania zależy od kilku ważnych czynników i to konsument jest zobowiązany do udowodnienia poniesionej szkody ( chodzi tu wartość samej walizki i jej zawartości) Po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy: wypełnić na lotnisku formularz nieprawidłowości bagażowej w terminie:7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk ul. Berezyńska 26/5 Warszawa, tel. kom 500 112 479 –Adwokat Agnieszka Malczyk; adres e-mail Kancelarii: biuro@kancelariamalczyk.pl;