Odpowiedzialność za długi „Ex – małżonka„

Pytanie: Jakiś miesiąc temu po prawie 10 małżeństwa złożyłam pozew o rozwód. Jeszcze niedawno wydawało mi się że jesteśmy wzorowym małżeństwem ,łączyło nas silne uczucie pod wieloma względami mieliśmy także wspólne zdanie w tym zgodnie ustaliliśmy, że ja będę zajmować się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu a mąż prowadzeniem firmy. Okazało się żyłam nierealnymi wyobrażeniami. Mąż zdradzał mnie jak się okazało ma 2 letnie dziecko z kochanką. Błędem było także to ,że prowadzenie interesów zostawiłam mężowi. – mąż podejmował wielokrotnie, bez porozumienia ze mną ryzyko. Konsekwencją tego jest zadłużenie wobec kontrahentów, 2 banków a nawet wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Moje pytanie czy w jakiś sposób odpowiadam za długi męża? Boję się zobowiązań z tytułu pożyczki ale także publicznoprawnych w szczególności z tytułu niepłacenia podatków przez męża.

Odpowiedź:

Co do zasady mąż odpowiada za swoje długi za wyjątkiem stacji kiedy wierzytelność powstała za zgodą małżonka. Musi więc Pani sobie odpowiedzieć na pytanie czy podpisywała Pani zgodę w banku na zaciągnięcie pożyczki . Jeśli nie to zgodnie z art. 787kpc wierzyciel nie będzie miał możliwości otrzymania klauzuli wykonalności przeciwko Pani , gdyż nie wykaże się dokumentem potwierdzającym Pani zgodę.

Odnosząc się do kwestii podatkowych. Tu sytuacją wygląda nieco inaczej. Odpowiedzi należy szukać w art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z którego wynika m.in. ,że rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym..

Oznacz to , że małżonkowie mający status „ małżonka” jak i rozwiedzeni zawsze odpowiadają solidarnie za zaległości podatkowe powstały w czasie trwania małżeństwa . Małżonek pozostający w związku małżeńskim z podatnikiem odpowiada solidarnie z nim ze wspólnego majątku dorobkowego, natomiast małżonek rozwiedziony tylko z wartości przypadającego mu udziału w majątku dorobkowym , bowiem wspólność ustawowa ustaje z datą rozwodu. Fakt , że rozwiedziony małżonek nie otrzymał przypadającego mu udziału w majątku wspólnym , nie stanowi niestety przeszkody do orzekania odpowiedzialności w zakreślonych powyżej granicach. Warto pamiętać , że  przepisy te stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji Zauważyć trzeba, że rozwiedziony małżonek może, za zgodą podatnika, uzyskać od organu podatkowego zaświadczenie o zaległościach powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane jest w trybie art. 306h o.p..

.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk