Podziału majątku wspólnego małżonków w trakcie rozwodu i po jego zakończeniu

Pytanie: Zaraz po ślubie moi rodzice oraz teść (matka męża umarła jak był dzieckiem ) podarowali nam znaczną sumę pieniędzy pieniądze za którą kupiliśmy mieszkanie. Kiedy mąż stracił pracę zdecydowaliśmy , że mąż wyjedzie do Irlandii do swojego kolegi który ma tam firmę budowlaną. Trudno utrzymać związek na odległość więc nasze małżeństwo powoli zaczęło się psuć Po jakimś czasie zaczęliśmy układać sobie życie oddzielnie – oboje mamy nowych partnerów. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu doszliśmy z mężem do porozumienia w wielu kwestiach w tym majątkowych – . Czy możemy majątkiem podzielić się na sprawie rozwodowej czy konieczne jest założenie drugiej sprawy w sądzie o podział?Czy są jakieś terminy w sprawie o podział majątku

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu. ( chodzi tu o zgodę i ilość składników majątku).
W Państwa przypadku jeżeli rzeczywiście jest zgoda może się udać dokonać podziału już w trakcie rozwodu ale warto zgłosić ten wniosek z proponowanym sposobem podziału jeszcze przed rozprawą aby Sąd miał czas się z nim zapoznać.

Odnosząc się do podziału po rozwodzie . Możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Wystarczy umowa pisemna w której określicie Państwo skład majątku i sposób podziału, możecie Państwo w umowie zawszeć także zapisy dotyczące ewentualnych dopłat i sposobu spłaty. W sytuacji, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę o podział majątku wspólnego należy (pod rygorem jej nieważności ) sporządzić w formie aktu notarialnego u Notariusza .
Jeśli chodzi o sądowy podział majątku to zgodnie z art. 566 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w sprawie podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku . Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego powinien zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej ( w Państwa przypadku wyrok orzekający rozwód) oraz informacje, co znajduje się w majątku. Warto pamiętać, iż co do zasady, przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania.

Przepisy prawa nie zakreślają natomiast terminu, w jakim wniosek o podział powinien zostać wniesiony. Oznacza to, iż wniesienie wniosku o podział przez którąkolwiek ze stron nastąpić może zarówno zaraz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego jak i po kilkunastu latach. Przy czym choć strona nie jest ograniczona terminem na wniesienie wniosku o podział, z praktycznego punktu widzenia nie należy z nim zwlekać – z biegiem lat dowody, które należy przedstawić w postępowaniu mogą ulec zniszczeniu bądź zaginąć, co może znacznie utrudnić dochodzenie roszczeń względem drugiego byłego małżonka.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk