Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Pytanie: Piszę w imieniu mojego młodszego brata. Nie ukrywam, że brat był od zawsze osobą problematyczną tzw. czarną owcą w rodzinie. Zaczęło się od tego ,że wdał się w bójkę w wyniku czego dostał pierwszy wyrok karny – otrzymał karę w zawieszeniu. Po jakimś czasie ustatkował się i ożenił. Niestety ,żona nie była mu wierna i kiedy się o tym dowiedział zaczęły się problemy z alkoholem. Brat popełnił kolejną głupotę i wsiadł (w sumie 2 razy) po alkoholu do samochodu i został złapany przez Policję. W efekcie spędził ostatnie 1,5 roku w Zakładzie Karnym. Posypało mu się także życie rodzinne latem zapadł wyrok rozwodowy.. Ponieważ, była bratowa ostatnio urodziła dziecko, wszyscy jesteśmy zdziwienie, że na akcie urodzenia brat widnieje jako ojciec biologiczny co jest nieprawdą.. Od ponad 2 lat tylko nie mieszka z byłą żoną ale także nie utrzymuje z nią kontaktów. Jak to możliwe, że można podać na ojca nowo narodzonego dziecka byłego męża. Wiemy, że prawdziwy ojciec wyjechał za granice

Odnosząc się do kwestią ojcostwa Pani brata, i odpowiadając na pani pytanie dlaczego brat po rozwodzie został uznany za ojca byłej żony . Powyższe wynika z treści art. 62 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż z informacji które Pani przedstawiła wynika właśnie , iż dziecko byłej żony Pani brata urodziło się w ciągu trzystu dni od ustania ich małżeństwa, przez co zgodnie z art. 62 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Pani brat został uznany za ojca dziecka byłej żony.

Powyższe domniemanie oczywiście może być obalone. W tym celu należy wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Warto pamiętać ,iż powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest ograniczone ramami czasowymi – Pani brat (zgodnie z art. 63 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) może wytoczyć wyżej wymienione powództwo w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez byłą żonę dziecka. Po upływie tego terminu legitymację do roszczenia powództwa i zaprzeczenie ojcostwa ma jedynie prokurator (art. 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Należy podkreślić, iż zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki, w tym przypadku Pani brat, nie jest ojcem dziecka należy przedstawić okoliczności o których Pani napisała to jest iż od czerwca 2014r. nie mieszka z byłą żoną i nie utrzymuje nią kontaktów również fizycznych. Przy czym nie można wykluczyć iż w postępowaniu sądowym będzie wywołana opinia z badań DNA na okoliczność ojcostwa. Przy czym samo powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, Pani brat powinien wytoczyć przeciwko dziecku i matce (o czym mówi bezpośrednio art. 66 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).