Pozew grupowy wobec biura podróży

Pytanie: Latem byliśmy z żoną i dziećmi w Grecji. Wyjazd wykupiliśmy w znanym biurze podróży. Ponieważ planowaliśmy wyjazd z dziećmi zależało nam aby organizator zapewnił warunki pobytu na przyzwoitym poziomie i atrakcje dla dzieci . Niestety pokoje okazały się brudne hotel był daleko od morza trzeba było przechodzić przez ruchliwą ulicę nie było żadnych atrakcji ani zapewnionej opieki nad dziećmi mimo, że wynikało to z folderu i opisu wycieczki. Organizator przepraszał i zapewnił zwrot części pieniędzy. Niestety obecnie mimo licznych prób uzgodnienia sposobu zwrotu wpłaconych pieniędzy, cały czas organizator zmienia terminy wypłacenia gotówki a ostatnio zaproponował po prostu rabat na wyjazd zimowy. W takiej samej sytuacji znalazło się kilka par z dziećmi pomyślałem że wszyscy mamy taką samą sytuację –rodzi się pytanie czy każdy z nas musi osobno dochodzić zwrotu pieniędzy? jest możliwość abyśmy zrobili to razem? Słyszałem o pozwie zbiorowym.

 

W odpowiedzi na Pana pytanie . Zgadza się iż w polskim prawie jest przewidziana instytucja pozwu grupowego, którym może być dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przez co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe).
Wskazane postępowanie należy do właściwości sądów okręgowych i jest unormowane ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44).
Należy podkreślić, że postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy – ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby. Ponadto w sprawach o roszczenia pieniężne powództwo może ograniczać się do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. W takim przypadku powód nie jest obowiązany wykazywać interesu prawnego w ustaleniu.
Podsumowując, do warunków dopuszczalności powództwa grupowego należy zaliczyć:
1. liczebność grupy (co najmniej 10 osób),
2. jednorodzajowość roszczeń członków grupy,
3. określony rodzaj sprawy (roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych),
4. tożsamość podstawy faktycznej roszczeń członków grupy,
5. ujednolicenia wysokości roszczenia każdego członka grupy, przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy (jeżeli w postępowaniu grupowym dochodzone są roszczenia pieniężne).
Jeżeli wśród Państwa jest dziesięć lub więcej osób, wszyscy domagacie się zwrotu wpłaconych pieniędzy z tytułu niewykonania usługi za którą zapłaciliście i wysokość roszczenia każdego z Państwa jest ujednolicona to wystąpienie z pozwem zbiorowym jest jak najbardziej zasadne. Brak możliwości skorzystania z wyjazdu za który Państwo zapłaciliście nie wynika z Państwa winy – to organizator odwołał wyjazd, w związku z czym należy się Państwu zwrot wpłaconych pieniędzy.
Należy jednak pamiętać, że wymagania dotyczące wszystkich wskazanych wyżej warunków, w tym m.in. warunków podmiotowych (liczby osób w grupie i podgrupie) muszą być spełnione już w momencie składania pozwu grupowego. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów dotyczących dopuszczalności postępowania grupowego będzie prowadzić do odrzucenia pozwu.
Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym stanowi wyjątek od zasady ogólnej i wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Podsumowując jeśli zbierze się wśród uczestników wycieczki do Grecji co najmniej 10 osób nie zadowolonych można zastanowić się nad wytoczeniem powództwa przeciwko organizatorowi w ramach pozwu grupowego . Przed ostatecznym podjęciem decyzji warto zgłosić się do adwokata, który przygotuje profesjonalny pozew.