Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, a także prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego. Zakres prowadzonych spraw obejmuje:
  • sporządzanie wniosków, podań, a także wszelkich innych pism w postepowaniu administracyjnym
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje
  • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi
  • reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji
  • reprezentowanie klienta przed organami egzekucyjnymi w administracji
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl Tel. 500 112 479

Formularz