Prawo karne gospodarcze

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, jak również powoda cywilnego. Koncentruje się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań a więc już na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego kończąc na postępowaniu egzekucyjnym . W sprawach dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

  • Oszustwo,
  • Fikcyjne transakcje i upadłości,
  • Transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz