Prawo karne skarbowe

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria zapewnia: reprezentowanie oskarżonego lub podejrzanego przed finansowymi organami postępowania(np. urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, urząd celny) oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w szczególności przed Policją i Prokuratorem, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym . Zajmujemy się także reprezentowaniem innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta).

Typowymi sprawami o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe których Kancelaria zapewnia pomoc prawną są spraw o:

uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s);
nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych (art.61 k.k.s);
przemyt (art. 86 k.k.s.), oszustwo celne (art. 87 k.k.s.)

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz