Prawo karne

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego , sądowego przed sądem I i II instancji a także przed Sądem Najwyzższym oraz pomoc prawną  w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie). Zapewnia pomoc już  przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu,

NA POTRZEBY SPRAW KARNYCH ZAPEWNIAMY

Dyżur prawny 24 h/7

Tel. 500 112 479

Jeśli doszło do zatrzymania przez Policję, lub inne służby bliskiej dla Ciebie osoby dzwoń pod podany numer telefonu.  Niezwłocznie postaramy się zapewnić pomoc obrońcy.
Należy pamiętać, iż brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego.

Ponadto Kancelaria prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawnokarnych i karnoskarbowych aspektów działalności gospodarczej.