Prawo pracy, ZUS

Pomoc Kancelarii dla pracowników z zakresu prawa pracy obejmuje: konsultowanie treści umów o pracę, lub i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy. Reprezentację pracowników przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracodawcą, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach:

  • odwołań pracowników/współpracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów;
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia;
  • o mobbing;
  • o dyskryminację;
  • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.

Reprezentujemy także ubezpieczonych przed ZUS i przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku konieczności odwołania się od decyzji ZUS ( np. odmawiającej wypłaty zasiłku, prawa do wcześniejszej emerytury).

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz