Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego, reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników będących przedsiębiorcami jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Współpracujemy także z nadzorcami sądowymi i syndykami.

Pomoc prawna Kancelarii z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje:

  • opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości:
  • dotyczących  przedsiębiorców
  • dotyczących  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –  tzw. upadłość konsumencka
  • uczestniczenie w zgromadzeniach wierzycieli;
  • przygotowywanie środków zaskarżania listy wierzytelności;
  • przygotowywanie analizy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego;