Sprawa spadkowa po śmierci dziadka

Mój dziadek w czasie pobytu w sanatorium poznał pewną kobietę . Po 2 miesiącach znajomości wzięli ślub – czym zaskoczył całą rodzinę . Druga żona okazała się bardzo kłótliwą i chciwą osobą a co naj gorszę w ogóle nie opiekowała się dziadkiem, zresztą bardzo szybko wyprowadziła się . Kiedy dziadek zachorował to ja wprowadziłam się do niego . Mój dziadek zmarł miesiące temu. Ku mojemu zaskoczeniu żona dziadka przyjechała i kazała mi się wyprowadzać. Powiedziała, że ona jako żona ma praw mieszkać. Dziadek jeszcze przed śmiercią kiedy zrozumiał, że jego drugie małżeństwo było pomyłką złożył papiery rozwodowe z winy żony. Niestety informacją o terminie rozprawy przyszła 3 dni po jego śmierci. Jak rozumiem jego żona jest dalej jego żoną , bo dziadek nie zdążył z rozwodem . Czy muszę się wyprowadzić i czy ta Pani ma pełne prawa do spadku.

Na wstępie . Nie musi się Pani na razie wyprowadzać . Bo jak wynika z treści art. 923 §1 Kodeksu cywilnego . Małżonek jak i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym.

Oznacza to, że to Pani- jako osoba bliska dziadkowi i mieszkająca z nim do dnia jego śmierci ma prawo zamieszkiwać w jego domu i korzystać z urządzeń domowych tak jak to Pani robiła dotychczas.

Nie ma takiego uprawnienia druga żona dziadka bo wyprowadziła się jeszcze przed śmiercią dziadka. W jej przypadku nie będzie miał zastosowanie przepis art. 939. § 1 kc który stanowi ,że  małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam.

Ponieważ uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.

Powinniście Państwo , mam na myśli rodzinne jak najszybciej przeprowadzić sprawę spadkową aby „ ukrócić „ roszczenia żony dziadka , która w przedstawionym stanie faktycznym w ogóle nie będzie dziedziczyć . Ponieważ małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk