Spuścizna po ciotce – sprawa spadkowa w sądzie lub

Pytanie: Pół roku temu zmarła moja ciotka. Oprócz, mojej matki ( która żyję) dziadkowie nie mieli więcej dzieci. Po śmierci dziadka została przeprowadzona sprawa spadkowa , przy czym babcia przekazała swój udział w domu ciotce, moja matka także zrzekł się wszelkich praw do nieruchomości na rzecz ciotki a ciotka ją w kilku ratach spłaciła. Mieliśmy dobre stosunki z rodziną , często odwiedzaliśmy babcie a nawet po jej śmierci ciotkę , która zamieszkała w domu dziadków wraz mężem . Dom gruntownie wyremontowali po sprzedaży swojego mieszkania. Ciotka zawsze się cieszyła na nasz przyjazd bo sama nie miała dzieci. Spadek po dziatkach został już co prawda rozliczony ale zastanawiam się czy mojej matce coś się należy po śmierci ciotki? Czytałam w internecie, że rodzeństwo może po sobie dziedziczyć. Wujek co prawda wspominała coś o testamencie na jego rzecz ale go nam nie pokazał. Czy jeśli potwierdzi się, że jest testament na rzecz wuja to czy możemy liczyć na zachowek?.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Przy czym udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

Mając na uwadze powyższe w Państwa przypadku ponieważ ciotka nie miała dzieci a dziadkowie już nie żyją należy stwierdzić, iż do spadku z ustawy uprawniony jest wuj i Pani matka jako siostra .

Ale aby ostatecznie określić spadkobierców powinna być przeprowadzona sprawa spadkowa w sądzie lub można u notariusza sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia Dokument ten ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Koniecznym warunkiem do spisania dokumentu jest obecność przy tej czynności wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi . Poza tym osoby stające przed notariuszem muszą być zgodne co do osób, będących spadkobiercami oraz wysokości przypadających im udziałów. Co do zasady, gdyby między nimi pojawił się spór, np. co do prawdziwości testamentu notariusz nie będzie mógł poświadczyć dziedziczenia, a spadkobiercom pozostanie zwrócenie się do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeśli potwierdzi się ,że ciotka sporządziła ważny testament w którym zapisał cały swój majątek na rzecz swojego męża niestety pani matka nie będzie miał prawa żądać od niej zachowku, gdyż uprawnienie to zgodnie z art.991§1 kc przysługuję jedynie zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk