Wniosek o zmianę rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi

Mam bardzo pogmatwane życie . Jestem osobą bezrobotną dodatkowo schorowaną – pośrednio sam do tego doprowadziłem przez mój alkoholizm. Jestem po odwyku i od sześciu miesięcy trzeźwy. . Jedyne czym mogę się pochwalić to moje dzieci . Sąd ponad dwa lata temu. orzekł rozwód z mojej winy z powodu alkoholizmu. Zostałem pozbawiony również praw rodzicielskich wobec małoletnich dzieci; obecnie 17,14,9 i 4 lata. Była żona i matka dzieci uniemożliwia mi kontakty z dziećmi, które zostały przyznane przez sąd dwa razy w miesiącu. Co mogę zrobić aby widywać się z dziećmi, które bardzo kocham . Odkąd wyszedłem z odwyku zrozumiałem swoje błędy i chciałbym aktywnie uczestniczyć w ich życiu.

W odpowiedzi na Pana pytanie należy zauważyć , iż rodzic któremu sąd ogranicza prawa rodzicielskie przyznając jednocześnie prawo do kontaktów z dziećmi we wskazanych terminach ma prawo do realizowania zasądzonych kontaktów, czemu rodzić sprawujący władze rodzicielską nad dziećmi winien się podporządkować.
W przypadku gdy rodzic z którym dziecko na stałe przebywa często utrudnia kontakty z drugim rodzicem wyjeżdżając poza miejsca zamieszkania z dzieckiem, co stanowi pretekst do nie oddania dziecka w ustalonym czasie pod opiekę uprawnionego do tego rodzica.

Zgodnie z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Natomiast zgodnie z § 2 cytowanego przepisu, jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Jednocześnie należy pamiętać, iż może Pan wnosić o zmianę rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi. Zgodnie z art. 1135 k.r.o. sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Dlatego jeżeli Pan uważa, że jest pan gotowy aktywnie uczestniczyć w życiu dzieci a pierwsze rozstrzygniecie sądu ( rozwodowego) nie daje Panu takiej możliwości , powinien Pan skierować sprawę do sądu rodzinnego.
Należy pamiętać, że w tym przypadku sąd nie kieruje się faktem czy w danej sprawie zaszła zmiana okoliczności uzasadniająca zmianę postanowienia w przedmiocie kontaktów z dziećmi – w takich przypadkach decydujące znaczenie odgrywa dobro dziecka.
Przy orzekaniu w sprawie kontaktów z dziećmi Sąd na pewno będzie brał pod uwagę czy rzeczywiście poradził Pan sobie z chorobą alkoholową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *