Wypowiadanie umów o pracę

Pytanie: Jestem zatrudniona w salonie fryzjersko –kosmetycznym na umowę o pracę na czas określony na okres 3 lat, w umowie było zastrzeżenie ,że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Umowę podpisałam 1 lutego 2016 roku. Wczoraj szefowa wróciła z urlopu i powiedziała ,że likwiduję nasz salon bo jej się nie opłaca go prowadzić w tym miejscu . W sumie pracę traci 5 osób. Ostatnio czytałem o zmianach w prawie pracy w tym zmianach dotyczących umów na czas określony. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o rozwiązywanie mojej umowy o pracę. Nie wiem czy to ma znaczenie ale szefowa ma kilka salonów w podwarszawskich miejscowościach – wydaje mi się zatrudnia w sumie około 30 osób. Jakie są moje uprawnienia jako pracownicy, czy mogę żądać aby zamiast zwolnienia przeniosła mnie do innego swojego salonu?

W odniesieniu do Pani pytania, to faktycznie zmiany w kodeksie pracy, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 roku dotyczą także możliwości rozwiązywania umów o pracę, w tym okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.
W związku z wprowadzonymi zmianami, okresy wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony i umów o pracę zawartych na czas określony będą uzależnione od okresów zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi zgodnie z art. 36. § 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) :
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Wyżej opisane zmiany, tj. uzależnienie okresu wypowiedzenia umowy o pracę od stażu pracy u danego pracodawcy najprawdopodobniej wydłuży procedurę wypowiadania w/w umów. Można domniemywać, iż celem powyższej regulacji było zapewnienie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony stabilizacji.
Należy także zauważyć, iż tym samym okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na czas nieokreślony zostały ujednolicone.
Odnosząc powyższe do Pani sytuacji należy zauważyć , iż w/w Pani nie będą dotyczyć gdyż zgodnie z ustawą wprowadzającą zmiany w – Kodeksie pracy do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe- a więc w Pani przypadku 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
Ponieważ pani zwolnienie związane jest z likwidacją salonu a więc przyczyna leży po stronie pracodawcy proszę dokładnie sprawdzić , ilu pracowników było zatrudnionych na umowy o pracę przez Pani Pracodawcę . Jeżeli więcej niż 20 to będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 r.o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. I w takim przypadku będzie Pani miała prawo do odprawy pieniężnej w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdyż była Pani zatrudniona u pracodawcy krócej niż 2 lata; Gdyby była Pani zatrudniona dłużej miała by Pani prawo odpowiednio do:
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odnosząc się do ostatniego pytanie Pani „ szefowa” nie ma obowiązku panią przenieść do innego salonu ale może oczywiście to zrobić za obopólną zgodą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *