Wystąpienie do Sądu z wnioskiem o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku

Pytanie: Moi rodzice rozwiedli się gdy byłam małą dziewczynką zaraz po urodzeniu mojego młodszego brata ojciec nie mógł pogodzić się z faktem że brat urodził się z zespołem Downa Po rozwodzie mama zamieszkała ze mną i bratem u swoich rodziców a potem przeprowadziliśmy się do Warszawy ( bo brat chodził do szkoły specjalnej). Ojciec pozostał na gospodarstwie swoich rodziców , które prowadził ze swoim młodszym bratem.. Stosunki były tak złe ,że nie utrzymywaliśmy z nim żadnych kontaktów. Kiedy ojciec zmarł nikt nie zawiadomił nas o jego śmierci . Niedawno odwiedziłam miejscowość w której ojciec mieszkał i okazało się ,że siedlisko dziadków zostało wystawione na sprzedaż. . Ktoś powiedział ,że stryj wszystkim rządzi i pozałatwiał wszystkie sprawę spadkowe po swoich rodzicach i po bracie czyli moim ojcu. Czy stryj miały prawo przeprowadzić postępowanie spadkowe z pominięciem spadkobierców brata ( mnie i brata) i czy miał prawo sprzedać nieruchomość. Jakie środki prawne przysługują w takiej sytuacji?


Bez wątpienia należy Pani do kręgu spadkobierców po dziadkach i ojcu . Podobnie jak Pani brat, którego niepełnosprawność nie ma wpływu na uprawnienia w zakresie prawa spadkowego. Aby rozwiać wszystkie wątpliwości ze sprawą w szczególności należy potwierdzić czy rzeczywiście było przeprowadzone postępowanie spadkowe po dziadkach ( sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po babci oraz sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po dziadku ), proponuję zwrócić się z zapytaniem do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca ostatniego zamieszkania dziadków. Gdyby potwierdziła się informacja, że sprawa się odbyła, powinna Pani dowiedzieć się dla czego nie została Pani zawiadomiona o sprawie. Za wcześnie jest doszukiwać się złej woli . Można wyobrazić sobie sytuację, że stryj nie znały Pani adresu i został wyznaczony kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który reprezentował Pani interesy.

W sytuacji gdyby okazało się, że została zatajona informacją, iż należy Pani do kręgu spadkobierców. Powinna Pani wystąpić do Sadu z wnioskiem o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku ( tryb przypomina „wznowienie postępowania „ ).

Warto pamiętać, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku należy do orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym, które – mimo swej prawomocności – mogą zostać uchylone lub zmienione
Jak wynika z treści art. 679 kpc wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
W tym miejscu zaznaczę, że z praktyki znane są mi sytuację ( pomimo tego, iż zapewnienie spadkowe jest składane pod przysięgą i z groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej) że ludzie „zapominają” o niepełnosprawnych krewnych albo o krewnych mieszkających w odległych miejscowościach aby zwiększyć swój udział w spadku.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk